Filip Simson

Müəllifin kitabları

Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Qiymət: 8.40 AZN

Böyük pişiklər kəllə-kəlləyə: Müqayisə və qarşılaşdırma

Qiymət: 8.40 AZN

Hepardları necə xilas edək? Problem və həlli yolu

Qiymət: 8.40 AZN

Pələnglər haqqında hər şey: Təsviri mətn

Qiymət: 8.40 AZN

Şirlərin məskəni təhlükə altında: Səbəb və nəticə

Qiymət: 8.40 AZN