Filip Simson

Müəllifin kitabları

Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Böyük pişiklər kəllə-kəlləyə: Müqayisə və qarşılaşdırma

Hepardları necə xilas edək? Problem və həlli yolu

Pələnglər haqqında hər şey: Təsviri mətn

Şirlərin məskəni təhlükə altında: Səbəb və nəticə