Erik Qunhus

Müəllifin kitabları

Əcinnə ovçusu Cek Templer (Templer seriyasından birinci kitab)

Cek Templer Əcinnə ovçusu Akademiyasında (Templer seriyasından ikinci kitab)

Cek Templer və Vampirlərin Lordu (Templer seriyasından üçüncü kitab)

Cek Templer və Qulyabanıların Lordu (Templer seriyasından dördüncü kitab)

Cek Templer və Şeytanların Lordu (Templer seriyasından beşinci kitab)

Джек Темплер – Охотник на монстров. Книга первая.